Από τις παράκτιες  περιοχές, με τα πνιγμένα στην οργιώδη  βλάστηση νησιά απέναντι τους και μέχρι τις ορεινές περιοχές, την περιοχή χαρακτηρίζει ο πλούτος των ιστορικών μνημείων, των εκκλησιών, των παλαιών κτηρίων και γενικότερα των τόπων με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τον επισκέπτη.

.


 


Up Νυδρι έλξη Δραστηριότητα Dorpfeld Ποετ Ονασσις