Ο Γουλιέλμος Νταίρπφελντ γεννήθηκε στην Γερμανία και ήταν ένας από τους πιο γνωστούς  αρχαιολόγους της εποχής του.Μαζί με τον Σλήμαν ανακάλυψαν την Αρχαία Τροία και τις Μυκήνες.΄Εχοντας εδραιωμένη την πεποίθηση ότι τα Αρχαία Ελληνικά Έπη Ιλιάδα και Οδύσσεια ήταν βασισμένα σε ιστορικά γεγονότα άρχισε στις αρχές του 20ου αιώνα την αναζήτηση της Ομηρικής Ιθάκης.Μετά από ανασκαφές και έρευνα στις περιοχές που περιέγραψε ο Όμηρος διετύπωσε την θεωρία ότι η Λευκάδα ήταν η Ομηρική Ιθάκη και ότι το σημερινό Νυδρί και Βλυχό ήταν το κέντρο του Βασιλείου του Οδυσσέα.Η θεωρία δίχασε τον αρχαιολογικό κόσμο και αυτός πέθανε θλιμμένος με την κήρυξη του Ελληνογερμανικού πολέμου πολέμου το 1940.Τάφηκε στη χερσόνησο της Αγίας Κυριακής για να ατενίζει αιώνια το Βασίλειο του Οδυσσέα.


Home Νυδρι έλξη Δραστηριότητα Dorpfeld Ποετ Ονασσις